Aim Intermed

Aim Intermed

Aim Intermed บริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ รวมถึงสาขาต่างๆ ระดับปรับพื้นฐาน ปริญญาตรี โท หลักสูตรภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราทำงานด้วย

Aim Intermed ให้บริการดูแลน้องๆ ตั้งแต่เริ่มเตรียมเอกสารสมัครเรียน เตรียมสอบ เตรียมเอกสารสมัครวีซ่า จัดเตรียมรถ รับ-ส่ง ที่สนามบิน จองหอพักและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แบบรายบุคคลและแบบสมาชิก Aim Intermed เน้นการให้บริการที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ เพื่อการดูแลที่ครอบคลุมความต้องการของน้องๆ และผู้ปกครอง แนะนำ ชี้แจง แบบตรงไปตรงมา ชัดเจน Aim Intermed มีเป้าหมายต้องการเห็นน้องๆ ที่เราดูแลทุกๆ คน เก่ง มีความสุข ได้เรียนตรงตามสาขาที่ตนเองตั้งใจและถนัด ที่สำคัญน้องๆ ทุกคนได้เดินตามเป้าหมายที่ตัวเองเลือก เพื่อความสุขของน้องๆ เอง เพื่อเป้าหมาย อนาคต และชีวิตการทำงานที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะการเลือกเรียนสาขาที่

“ผู้เรียนต้องการอย่างแท้จริง คือก้าวสำคัญของความสุขในการเรียน”

Our Offical Affiliated

 • British Council
 • RCSI & UCD Malaysia Campus
 • UCSI University
 • Limkokwing University
 • MAHSA University
 • GDANSKI
 • CAPE TOWN
 • The London School of English
 • CAUCASUS
 • ABS
 • NEW VISION
 • EAST
 • FLEURIMON
 • COLLEGE DE PARIS
 • MW
 • LINCOLN
 • Czech
 • Berlin
 • CMU
 • Varna
 • Quinqueecclesiensis
 • Scientiarum
 • WTZSZA
 • PECS
 • BABES
 • PIROGOV
 • PFRU
 • MALAYA
 • H.M.
 • POLITECHNIKA