A.I.M Professional

จัดคอร์สอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับบุคคลทั่วไป และบุคลากรในองค์กรต่างๆ เนื้อหาการอบรม (Workshop) ของเราจะฝึกและพัฒนาในด้านบุคลิกภาพ มีการฝึกและปรับบุคลิกภาพ ทั้งด้านการเดิน การนั่ง การยืน การไหว้ การสร้างรอยยิ้ม การพูด และ Stage Performance ให้เหมาะกับงาน โอกาส อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและสถานการณ์จริง

 • Beauty Queen Course

  Beauty Queen Course

  (คอร์สเรียนนางงาม)

  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเวทีการประกวดต่างๆทั้งในประเทศ และในระดับ International สำหรับนางงามนั้น ไม่ใช่แค่ท่วงท่าการเดินที่โดดเด่นอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของหลักการต่างๆ ทั้ง Stage Performance การใช้เสียง การแต่งกาย การโพสต์ท่าให้เหมาะกับรูปร่างของตน รวมไปถึงความคิดภายใน และการตอบคำถาม เพื่อสร้างแรงดึงดูดจากผู้ชม และกรรมการ

 • Personality Training

  Personality Training

  (พัฒนาบุคลิกภาพ)

  เหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวคุณ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือสร้างเสน่ห์ให้ตัวคุณทั้งภายนอกและภายใน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้คุณมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นในแบบของตัวคุณ